Privacy

Flexxfloors respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Flexxfloors verzamelt persoonsgegevens indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt. Deze gegevens worden gebruikt om betrokkenen te kunnen beantwoorden. Flexxfloors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.


Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.